2014-01-30

Omvänd skattskyldighet för byggtjänster

Gäller omvänd skattskyldighet vid byggstädning av bod?

Reglerna för omvänd byggmoms innebär kortfattat att det byggföretag som köper byggtjänster är skattskyldigt istället för den som tillhandahåller byggtjänsten. Som byggtjänster räknas bl.a. byggstädning som då omfattas av den omvända byggmomsen. Uthyrning av bodar och baracker för tillfällig uppställning på en byggarbetsplats räknas inte som byggtjänster. Städning av byggbod är inte detsamma som byggstädning utan kategoriseras under uthyrning av bod och omfattas därför inte av den omvända byggmomsen. En utförligare redogörelse över vad som räknas som byggtjänster finns i mervärdesskattelagen och i Svensk Näringsgrensindelning kod 45, se exempelvis http://www.scb.se/Pages/List____257220.aspx . Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.38 - 2012