2013-07-10

On demand-garantier

Beställaren kräver en on demand-garanti från mig, vad innebär det?

En entreprenör som lämnar en garanti åtar sig att säkerställa en prestation. Om prestationen uteblir så måste entreprenören, för att slippa bli ersättningsskyldig mot beställaren, bevisa att detta inte beror på entreprenören. När en vanlig garanti har lämnats har alltså entreprenören möjlighet att göra invändningar mot krav på ersättning från beställaren. Med en on demand-garanti däremot ges beställaren en ovillkorlig rätt till ersättning, oavsett bakomliggande förhållanden. On demand-garantin är självständig i förhållande till det bakomliggande rättsförhållandet mellan beställaren och entreprenören. Det är alltså inte möjligt att invända mot beställarens rätt till ersättning. Det är inte lämpligt att använda en on demand-garanti i entreprenadförhållanden, då entreprenader ofta är komplexa och det mycket väl kan finnas relevanta invändningar att göra gällande gentemot beställaren. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.23 - 2012