2017-06-14

Onormalt låga anbud – hur ser kraven ut?

Vilka krav ställs egentligen på upphandlande myndigheter vid onormalt låga anbud?

Sedan den 1 januari 2017 gäller nya regler inom offentlig upphandling. Enligt nya LOU (2016:1145) ska den upphandlande myndigheten begära en förklaring av anbudsgivaren om ett anbud verkar vara onormalt lågt. Anbudsgivaren ska då först få tillfälle att svara och förklara varför anbudet är seriöst menat, det vill säga att denne har förmågan att leverera till de offererade priserna. En godtagbar förklaring kan exempelvis vara att anbudsgivaren har gjort en kommersiell bedömning där de har baserat sin prissättning utifrån tidigare erfarenhet av att arbeta åt den upphandlande myndigheten eller att anbudsgivaren kan påvisa stordriftsfördelar som gör att de kommer att kunna leverera i enlighet med det ingivna anbudet. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.19– 2017