2013-07-10

Option och möjlighet att justera pris

Vi har fått ett kontraktsförslag som omfattar utförande av en större byggentreprenad. I kontraktet finns en option där beställaren har rätt att beställa ytterligare en entreprenad senast år 2013. Vilka möjligheter har vi att justera priserna i avtalet om optionen utnyttjas?

En option innebär normalt en rätt för beställaren att beställa ytterligare arbeten eller att förlänga kontraktstiden med ytterligare en period. Däremot har entreprenören små möjligheter att vidta någon åtgärd om nu beställaren inte väljer att utnyttja optionen. Såsom klausulen är utformad synes den just bara omfatta en rätt och inte en skyldighet för beställaren att utnyttja optionen. I detta fall verkar en prisjusteringsklausul saknas i kontraktsförslaget. Vår rekommendation är att parterna kompletterar den aktuella koden rörande optionen genom att förse den med en prisjusteringsklausul. På så sätt undviker man en diskussion om prisjustering p.g.a. ökade kostnader om optionen utnyttjas. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.21 - 2012