2017-10-13

Originalverifikationer-vad är det egentligen?

Vi utför ombyggnadsarbeten för en beställare på löpande räkning och har AB 04 som avtalsinnehåll. Beställaren har begärt in originalverifikationer på material som har tagits från vårt eget lager. Vad betyder originalverifikation och hur ska vi gå tillväga?

Reglerna om beställarens rätt att granska samtliga originalverifikationer avseende kostnaderna gäller vid löpande räkning och återfinns i AB 04/ABT 06 kap. 6 § 10 punkt 4. Standardavtalen innehåller dock ingen definition av begreppet (original)verifikation. Enligt Motiv AB 72 avses med originalverifikationer ”handlingar, som kan styrka kostnaderna, exempelvis fakturor, kvittenser och arbetssedlar”. Ytterligare exempel kan vara kvitton och fakturor från leverantörer och underentreprenörer med tillhörande specifikationer. Ni måste alltså kunna styrka att materialet som har tagits från ert varulager också inneburit en kostnad som avser den aktuella entreprenaden, exempelvis genom ett redovisningsutdrag från bokföringen. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.29-2017