2015-02-19

Otjänlig väderlek

HAR JAG RÄTT TILL TIDSFÖRLÄNGNING PÅ GRUND AV OTJÄNLIG VÄDERLEK? MIN BESTÄLLARE ÄR KONSUMENT.

Enligt konsumenttjänstlagen anses entreprenören alltid vara i dröjsmål om han försenas med färdigställandet, så länge förseningen inte beror på något förhållande på beställarens sida. Otjänlig väderlek anses inte vara ett förhållande på beställarens sida. Entreprenören får alltså själv ansvara för alla förseningar orsakade av dåligt väder. Däremot kan konsumentens rätt till skadestånd till följd av förseningen falla bort om väderleken varit exceptionellt dålig och entreprenören inte borde tagit hänsyn till denna risk. Om parterna däremot har avtalat om ABS 09 eller Hantverkarformuläret -14 är reglerna annorlunda utformade. Då har entreprenören rätt till tidsförläning till följd av ”omständigheter utanför hans kontroll som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med”. Vid otjänlig väderlek, utanför ramen för de risker som entreprenören borde kalkylera med, bör då entreprenören ha rätt till tidsförlängning, under förutsättning att entreprenören inte kunde ha undvikit eller övervunnit vädrets negativa inverkan på arbetet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.32 – 2014