2016-05-11

Överlåta ansvar enligt personalliggarlagen

Kan en byggherre överlåta sina skyldigheter enligt personalliggarlagen när upphandlingsformen är samordnad generalentreprenad; där man ju handlar upp ett antal delentreprenader som sedan samordnas till generalentreprenad hos en utpekad generalentreprenör. Ansvaret får väl inte överlåtas vid delad entreprenad?

Det är riktigt att ansvaret inte får överlåtas vid delad entreprenad men vid samordnad generalentreprenad går det bra så länge det framgår tydligt av förfrågningsunderlaget att byggherren, när samtliga delentreprenader är upphandlade och samordning sker till generalentreprenad, avser överlåta ansvaret i sin helhet på den övertagande generalentreprenören. Det blir då ett kontraktsvillkor för generalentreprenören. Ansvaret kommer då inte heller överlåtas till någon av underentreprenörerna. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr. 15-2016