2013-07-09

Överlåtelse av entreprenadavtal

Min underentreprenör fakturerar från ett nytt bolag. Måste jag acceptera det?

Nej! Ingen part i en ömsesidigt förpliktande avtalsrelation får sätta annan i sitt ställe utan den andra partens medgivande. Om en part utan den andra partens medgivande överlåter kontraktet och detta är av beaktansvärd betydelse har man enligt AB 04 rätt att häva kontraktet. Ibland övergår en hel verksamhet inklusive pågående entreprenader till ett nytt bolag. Det är då samma yrkesarbetare som utför samma jobb som tidigare men fakturorna kommer från ett annat bolag. Detta måste man som beställare alltså inte finna sig i. En sådan överlåtelse kan medföra problem med säkerheter, försäkringar, garantiansvar med mera. Man bör därför kontakta en jurist om parterna är överens om att överlåtelse ska ske. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.2 - 2009, samt nr.34 – 2013