2016-09-27

Överlåtelseförbud vid konsumententreprenader

Vi har blivit kontaktade av en köpare som gör gällande ett garantifel på ett småhus vi byggde för två år sedan. Vi har inget entreprenadavtal med dem, utan med den tidigare ägaren (vår beställare) gäller ABS 09. I det avtalet finns ett så kallat överlåtelseförbud som innebär att rättigheterna enligt kontraktet inte kan överlåtas till tredje part utan den andra partens godkännande. Hur ska vi hantera kravet från köparen?

Frågan behandlades i de omtvistade Myresjöhusfallen. Högsta domstolen kom fram till att överlåtelse-förbudet inte hindrade andrahandsköparna från att göra kravet gällande mot entreprenören bland annat med hänvisning till ett äldre rättsfall där principen fastslogs. Samtidigt öppnade domstolen för undantag till denna regel om entreprenören har ett befogat intresse att infria rättigheterna endast mot ”förstahandsköparna” (beställaren). Högsta domstolen utvecklade inte vilka omständigheter detta kunde vara, men anförde att det skulle medföra sakligt omotiverade svårigheter att utkräva felansvar av entreprenören om överlåtelseförbudet stod fast i aktuellt fall. Vår uppfattning är därför att överlåtelseförbud i konsumententreprenader i de flesta fall inte håller. Ni bör alltså kompensera de nya ägarna för felet under förutsättning att ni skulle varit skyldiga att göra detta gentemot er beställare. Enligt konsumenttjänstlagen löper en garantitid på två år från godkänd slutbesiktning. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.27– 2016