2014-03-13

Överprövning vid offentlig upphandling

Jag har lämnat anbud på ett ramavtal för en underhålls- och renoveringsentreprenad. I anbudsutvärderingen har jag fått lägre poäng för referenser än mina konkurrenter och blev därför utan avtal. Hur går jag vidare för att begära en överprövning?

Finns det anledning att invända mot den upphandlande myndighetens beslut kan du begära överprövning av upphandlingen. Detta ska ske inom den s.k. avtalsspärren som är på tio dagar från dagen då tilldelningsbeslutet sändes ut (15 dagar om beslutet sänts per brev). Ansökan om överprövning ska göras hos den förvaltningsdomstol i vars domkrets den upphandlande myndigheten finns, sökning kan göras via www.domstol.se . Överprövning ska inte sändas till den upphandlande myndigheten. De har endast en skyldighet att skicka tillbaka din överprövning vilket kan göra att de tio dagarna hinner passera. Notera att avtalsspärren räknas i kalenderdagar, inte arbetsdagar. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.24 - 2013