2014-03-13

Påslag för tipp- och deponiavgifter

Vi har ett avtal med vår beställare om schaktningsarbeten på löpande räkning där vi är överens om ett entreprenörarvode om 10 %. Men vad gäller beträffande tipp- och deponiavgifter? Har vi rätt till påslag för denna kostnad och redovisas denna i så fall under punkten för material och varor enligt AB 04 kap 6 § 9?

Er överenskommelse bygger på självkostnadsprincipen och har ni kommit överens om att tillämpa AB 04 så regleras den beskrivna frågan i kap 6 § 9. Vidare har ni enats om ett entreprenörarvode enligt bestämmelsens punkt 8 som innebär ett påslag i procent på de kostnader som anges i bestämmelsen (punkterna 1-7). När det gäller tipp- och deponiavgifter så ska dessa inte redovisas som ”kostnader för material och varor” enligt bestämmelsens punkt 1 utan istället under punkten 7 som avser ”kostnader i övrigt …” Ni har således även rätt till ett påslag för era tipp- och deponiavgifter som alltså ska redovisas under punkten 7 ”kostnader i övrigt” i bestämmelsen. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.23 - 2013