2014-05-12

Prutning av anbud

Vi är underentreprenörer och har lämnat anbud till ett byggbolag gällande markarbeten i en entreprenad. Byggbolaget har nu hört av sig under gällande anbudstid och vill pruta på vårt pris. Kan de göra det?

Som ni kanske känner till är ni bundna av ert anbud under anbudstiden. Det innebär att om byggbolaget hör av sig under anbudstiden och godtar ert anbud rakt av så innebär det att ni ingått avtal på de villkor som framgår av ert anbud. Ni kan då inte utan att riskera skadestånd dra tillbaka ert anbud. Om bygg­bolaget däremot som i aktuellt fall vill pruta på eller förhandla om priset så är det att betrakta som att byggbolaget avslagit ert anbud och sedan själva lämnat ett nytt anbud. Ni är då inte längre bundna av ert eget anbud och kan därför tacka nej till att utföra arbetet till det lägre priset. Ni kan också välja att acceptera byggbolagets förslag på lägre pris eller fortsätta att förhandla till dess ni kommer överens. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.7 - 2014