2016-11-14

Ramavtal-vad är det egentligen?

Vi funderar på att lämna ett anbud på ett ramavtal åt kommunen. Vi har tidigare inte lämnat anbud på ramavtal och undrar nu om ni kan förklara vad ett ramavtal är?

Ett ramavtal med en kommun som beställare är ett avtal mellan en upphandlande myndighet och en eller flera leverantörer för att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under en given tidsperiod. Om den upphandlande myndigheten har tecknat ett ramavtal för en specifik vara eller tjänst, så behöver myndigheten inte gå ut i en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten. Detta är mycket tids- och kostnadsbesparande. Myndigheten kan alltså istället löpande avropa, det vill säga tilldela en leverantör/entreprenör ett kontrakt utifrån ramavtalet. Många upphandlande myndigheter har inte själva de resurser och den kompetens som krävs för att genomföra upphandlingar. Därför finns inköpscentraler som många gånger genomför upphandlingen för annan myndighets räkning. En inköpscentral kan antingen i eget namn ingå ett ramavtal avsedda för andra myndigheter eller så kan inköpscentralen agera ombud åt myndigheten. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.33– 2016