2015-08-28

Rangordning av anbud

Vi har lämnat anbud på ett arbete åt en privat beställare och ska nu skriva på ett kontrakt. Vid genomläsning av kontraktet upptäckte vi att beställaren har flyttat ned vårt anbud så att det är rangordnat sist av alla kontraktshandlingar. Kan vi gå med på det?

För det första är det bra att ni läste igenom kontraktet noggrant och upptäckte att er beställare gjort en ändring i prioritetsordningen mellan kontraktshandlingarna. Enligt huvudregeln i AB 04/ABT 06 så är anbudet rangordnat före förfrågningsunderlaget men efter eventuell beställning. Anledningen till det är att man i sitt anbud har tagit ställning till det som efterfrågas i förfrågningsunderlaget. I ert fall innebär en nedflyttning av anbudet att om ni lämnat reservationer eller på annat sätt angivit något som avviker från beställarens förfrågningsunderlag så kommer det inte att gälla. Om ni vill att era reservationer ska gälla gentemot beställaren måste ni antingen flytta upp ert anbud före förfrågningsunderlaget i rangordningen eller lyfta fram och skriva in reservationerna direkt i kontraktet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr. 23- 2015