2018-12-03

Rätt till betalning även utan skriftligt avtal

Vi har utfört måleriarbeten på en entreprenad under våren. Generalentreprenören vägrar nu betala och påstår att vi aldrig har ingått avtal. Vi skrev inget kontrakt, men diskuterade priset och tidplanen för när arbetet skulle utföras. Tidplanen följde vi sedan vilket bl.a. har inneburit att vi behövt anpassa oss efter övriga pågående arbeten. Nog måste vi väl ändå ha rätt till betalning för vårt arbete?

Att det saknas skriftligt avtal fråntar er inte rätten till betalning då även muntliga avtal gäller. Även om det skulle vara så att ni inte uttryckligen har kommit överens så kan ett avtal även ingås utifrån hur parterna agerar, s.k. konkludent handlande. En annan sak är att risken för missförstånd ökar och att avtalsinnehållet blir svårare att visa när avtalet inte är skriftligt. Slutsatsen är dock att så länge generalentreprenören har känt till att ni har varit på plats och arbetat så bör ett avtal om att ni ska utföra måleriarbeten ha ingåtts och ni ha rätt till betalning. Det ligger även nära till hands att tolka avtalsinnehållet på så vis att ni har rätt till ersättning i enlighet med det pris som diskuterats. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.37–2018