2017-11-10

Rätt till betalning trots mindre justering

Vi har utfört en köksrenovering åt en konsument. Efter att arbetet har utförts har vi ställt ut en faktura. Konsumenten vägrar emellertid att betala och hänvisar till att vi skulle ha monterat två köksluckor åt fel håll. Vi har sagt att vi ska fixa det men att det kan ta ett tag eftersom det är viss leveranstid på luckorna (vi har gjort hål för handtagen och behöver därför nya luckor). Kan verkligen konsumenten innehålla hela beloppet under tiden? Arbetet skulle ske på fast pris, men därutöver har vi inte avtalat om några särskilda villkor.

Svar: Eftersom ni inte har avtalat om något särskilt vad gäller konsumentens rätt att hålla inne betalningen vid fel så gäller 19 § konsumenttjänstlagen. Enligt lagrummet får en konsument innehålla så mycket av betalningen som krävs för att konsumenten ska få säkerhet för ett krav på grund av fel hos tjänsten. Det avgörande vid bestämmande av beloppets storlek är att beloppet kan fungera som säkerhet för konsumentens krav. När det endast rör sig om ett begränsat fel, som i ert fall, har konsumenten därför inte rätt att innehålla hela beloppet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.32-2017