2013-07-08

Rätten till förskottsbetalning

Vilken rätt har man till förskottsbetalning i konsumententreprenader?

Vid en småhusentreprenad (det vill säga uppförande eller tillbyggnad av småhus) är konsumenten inte skyldig att betala för annat än för utförd del av entreprenaden. Det innebär att det alltså inte är möjligt att begära betalning i förskott. Vid renoverings- och ombyggnadsarbeten kan man däremot i en särskild betalningsplan avtala om att konsumenten ska betala hela eller delar av kontraktssumman i förskott. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.15 - 2009