2013-07-09

Rena fönster

Vi håller på med ett fönsterbyte. I AF-delen har beställaren skrivit att slutrengöring ska utföras. Beställaren hävdar att det innebär att vi ska putsa fönstren. Stämmer det?

För ovanlighetens skull finns det ett enkelt och självklart svar på frågan, och det är att fönsterputsning ingår i ert åtagande. Anledningen till det är att begreppet slutrengöring är definierat i AMA AF 07, och där står att slutrengöring omfattar avtorkning, fönsterputsning (vår kursivering) och borttagning av färgstänk. Att fönstren ska putsas är alltså inte kopplat till att arbetet består i byte av fönster, utan styrs av begreppet slutrengöring i AF-delen. Det innebär att ni i en annan entreprenad som inte omfattar fönsterbyte ändå ska putsa fönster om det i handlingarna anges slutrengöring och inte enbart städning. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.40 - 2012