2014-04-03

Reseersättning

Vi har renoverat ett badrum åt en konsument på löpande räkning. Vi har kommit överens om ett timpris för arbetet men har inte bestämt något om ersättning för resor. Har vi rätt att få betalt för våra resekostnader?

Då ni inte avtalat om resekostnader är det oklart vad som gäller. Ni kan argumentera för att då inget pris är avtalat för resor så ska kunden betala ett skäligt pris enligt 36 § konsument­tjänstlagen. Ni kan också hänvisa till självkostnadsprincipen vid löpande räkning och argumentera för ni ska få ersättning för er självkostnad för resor. Kunden kan dock invända att era resekostnader ska anses ingå i det angivna timpriset och att ni inte har rätt att ta ytterligare betalt. Kunden kan även med hänvisning till pris­informations­lagen hävda att ni borde ha informerat om hur priset för tjänsten ska beräknas och att ni tänkte ta betalt för resekostnader. Det är alltså bäst att i förväg avtala om vad som ska gälla för resekostnader. I det nya Hantverkarformuläret 14 finns det numera tydligt angivet (under punkt D – Pris) att eventuell ersättning för resor ska anges i formuläret. Publicerad i tidningen Byggindustrin Nordbygg Fredag - 2014