2015-11-06

Riktkostnadsjustering

Vi har kommit överens med vår beställare om löpande räkning mot en riktkostnad i en totalentreprenad. Vi delar 50/50 vid vinst/förlust. Nu är det omfattande ÄTA-arbeten samt störningar i entreprenaden. Vad händer med riktkostnaden?

Här verkar det vara fråga om ett så kallat incitamentsavtal där ersättningsformen i grunden är löpande räkning men detta kombinerats med en överenskommen riktkostnad. Skälet till ” löpande räkning” brukar vara att det i det aktuella avtalet är svårt att kalkylera kostnaden på förhand och skälet till ”incitamentsavtal” är ofta att beställaren vill ge entreprenören ett ”incitament” för att hålla nere sina kostnader. Exempelvis genom kostnadseffektiva materialval och arbetsmetoder. Vid löpande räkning kan det ibland vara svårt att särskilja vad som ingår i det ursprungliga åtagandet och vad som utgör ÄTA-arbeten. Mot denna bakgrund rekommenderar vi att parterna redan vid tecknandet av incitamentsavtalet noga reglerar vilka omständigheter som ska innebära justering av riktkostnaden. Normalt brukar ÄTA-arbeten kunna påverka den slutliga riktkostnaden. Riktkostnaden justeras då uppåt om ÄTA-arbeten leder till att kostnaderna för entreprenaden stiger (vilket förstås är det normala om det inte rör sig om avgående arbeten). När det gäller hinder, vite och annat skadestånd brukar dessa poster inte räknas in i vare sig riktkostnaden eller i slutlig grundersättning utan regleras separat. Om ÄTA-arbeten m.m. i ert fall är riktkostnadsjusterande eller inte beror alltså på vad ni avtalat om detta. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.33 – 2015