2014-03-13

Risk att begära mer betalt vid upphandling

Det finns flera oklarheter i förfrågningsunderlaget från kommunen. Vi har därför inte räknat med dessa i vårt anbud utan hoppas istället på att få ersättning för dem som ÄTA-arbeten. Finns det några risker med det?

Det är alltid en risk att lämna ett lågt anbud och sedan hoppas på att få ersättning för ÄTA-arbeten. I ett fall som nyligen prövats av kammarrätten ansåg domstolen att kommunen hade rätt att avbryta en upphandling efter meddelat tilldelningsbeslut men innan avtal skrivits med anledning av entreprenörens krav på tilläggsersättning. Det påstådda ÄTA-arbetet ansågs ingå i det ursprungliga uppdraget och begäran om extra ersättning sågs som att det lämnade anbudet var orent. Även om upphandlingen inte avbryts innan avtal tecknas föreligger självklart risken att ni senare inte får betalt för det påstådda ÄTA-arbetet. Vid oklarheter i förfrågnings­underlaget kan det därför vara bäst att dessa utreds genom att man ställer frågor i upphandlingsskedet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.21 - 2013