2013-07-09

Säkerhet under garantitiden

Min beställare kräver säkerhet under hela garantitiden som är 5 år med åberopande av AB 04. Är detta korrekt?

Huvudprinciperna för säkerhet regleras i AB 04 kap 6 § 21. Av bestämmelsen framgår att den säkerhet som entreprenören ställer skall gälla för ett belopp om 10 procent av kontraktssumman under entreprenadtiden och 5 procent för tid därefter intill två år efter entreprenadens godkännande. Bestämmelsen är en sk. ”täckbestämmelse” vilket innebär att den gäller mellan parterna om inget annat har bestämts. Svaret blir därför att om inget annat har avtalats så skall entreprenören, i händelse av ställd säkerhet, hålla säkerhet under två år från entreprenadens godkännande. Säkerheten är alltså inte kopplad till den längre garantitid som gäller för entreprenörens arbetsprestation. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.4 - 2009, samt nr.36 - 2013