2013-07-08

Samordningsansvar enligt AB 04

Ingår samordning av arbetarskydd vid övertagande av samordningsansvar som regleras i AB 04 kap 3 § 9?

Nej, bestämmelsen i AB 04 reglerar endast den tidsmässiga samordningen. Det är beställaren som ansvarar för att hans egna arbeten samordnas med de av beställaren upphandlande entreprenörerna och samordningen dem emellan så att dessa arbeten kan utföras och färdigställas i enlighet med tidplan. Detta samordningsansvar kan överlåtas på en av entreprenörerna som då benämns huvudentreprenör i relation till övriga entreprenörer som benämns sidoentreprenörer . Samordningsansvaret enligt AB 04 har således inget att göra med det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar byggherren, ett samordningsansvar som byggherren kan överlåta till någon som bedriver arbete på arbetsstället, vilket vanligtvis sker under koden AFC.364 i AMA AF 07. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.8 - 2009