2015-04-09

Särskild besiktning

Är det jag eller beställaren som ska betala ersättning till besiktningsmannen vid en särskild besiktning? Vi har avtalat om AB 04.

Det framgår inte i frågan vem det är som påkallat den särskilda besiktningen men om det är entreprenören som påkallat den särskilda besiktningen så är det denne som svarar för besiktningsmannens ersättning enligt AB 04 7:15 st. 2. Om det däremot är beställaren som har påkallat den särskilda besiktningen så beror betalningsavsvaret på vad som framkommit vid den särskilda besiktningen. AB 04 7:15 st. 3 anger nämligen att om ett fel som entreprenören svarar för konstateras vid en särskild besiktning så ska entreprenören betala ersättningen till besiktningsmannen. Motsatsvis ska beställaren betala för den särskilda besiktningen om inget fel som entreprenören svarar för föreligger. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.7-2015.