2017-08-28

Skadestånd för förstörda planteringar – vem har rätt?

Vi har utfört ombyggnadsarbeten på ett äldreboende åt en kommun. Under entreprenadtiden skadades vissa planteringar utanför byggnaden. Kommunen påstår nu att det är vi som orsakade skadan i samband med våra fönsterarbeten och vi har precis tagit emot ett ersättningskrav. Det är fyra månader sen vår godkända slutbesiktning. Borde kommunen inte ha framställt kravet tidigare? AB 04 är avtalat.

Det är riktigt att kommunen borde ha framställt kravet tidigare. Om en skada framträder under entreprenadtiden måste en part framställa sitt skadeståndsanspråk skriftligen till motparten senast tre månader efter entreprenadtidens utgång. Eftersom entreprenadtiden löper till och med den dag entreprenaden är godkänd började fristen löpa vid den godkända slutbesiktningen. Följden av att kommunen är en månad sen med sitt krav är att deras krav är förfallet. Det innebär att kommunen inte längre har någon rätt till ersättning från er. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.21– 2017