2013-07-10

Skadeståndsansvar för beställarens hyresgäster?

Vår beställare har en hyresgäst som har krävt skadestånd för icke uthyrda rum p.g.a. vår entreprenad. Beställaren har nu krävt oss på motsvarande summa. Är vi skyldiga att stå för detta?

Har ni avtalat om AB 04 är detta reglerat i kap 5 § 11. Där står att entreprenören inte är skyldig att ersätta skada som bl.a. beror på avbrott eller störning i kommersiell verksamhet, såvida entreprenören inte har varit grovt vårdslös. Notera här att beställarens hyresgäst inte är s.k. ”tredje man” som åsyftas i kap 5 § 13. Denna bestämmelse är inte tänkt att tillämpas vid skadeståndskrav som grundas i något av beställarens avtalsförhållanden. Syftet med bestämmelsen har istället varit att reglera parternas inbördes ansvar för vissa miljöskador som kan drabba tredje man där miljöbalken redan föreskriver ett strikt ansvar för beställare och entreprenör. Det aktuella skadeståndskravet grundar sig på hyresavtalet mellan beställaren och dennes hyresgäst, och faller alltså utanför regelns tillämpningsområde. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.25 - 2012