2019-03-27

Skador på entreprenaden på grund av blåst

Vi håller på med en fasadrenovering och har avtalat om att AB 04 ska gälla för entreprenaden. Nyligen drog ett oväder förbi och vår ställning välte och skadade en av oss renoverad fasad. Är det vi eller vår beställare som ansvarar gentemot den andre för de skador som uppstod? 

Enligt AB 04 (och även ABT 06) kap 5 § 1 är huvudregeln att entreprenören ansvarar gentemot beställaren för skador på de delar av entreprenaden som inte avlämnats. Detta gäller inte för skador på entreprenaden som beror på beställaren eller för skador som beror på krig, uppror, naturkatastrof eller liknande omständighet. Skador p.g.a. blåst omfattas i de allra flesta fall inte av undantagen och det mest troliga är att ni ansvarar för skadorna. Men enligt AB 04 kap 5 § 22 har ni försäkringsplikt för entreprenaden och ska ha en allriskförsäkring. Denna försäkring, i vilken byggherren ska vara medförsäkrad, kan eventuellt täcka skadorna på er entreprenad. Så anmäl skadan till ert försäkringbolag. Uppmana även fastighetsägaren att anmäla skadorna till sitt försäkringsbolag. Dessutom kan det finnas rätt till tidsförlängning gentemot beställaren. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.8–2019