2013-07-10

Skillnad mellan budgetpris och fast pris

Vad är skillnaden mellan budgetpris och fast pris?

Fast pris är en ersättningsform som innebär att parterna i förväg har avtalat om vad som ska betalas för kontraktsarbetena. Ett fast pris är bindande och får inte överskridas. Däremot kan ändrings-, tillkommande och avgående arbeten utöver kontraktsarbetena påverka den slutliga entreprenadsumman. Budgetpris innebär att entreprenören anger ett uppskattat pris för entreprenaden. Ett budgetpris är inte bindande utan får överskridas. En beställare ska informeras när budgetpriset överskrids, men en eventuell miss i informationen medför inte att entreprenören förlorar sin rätt till betalning. Det bör tydligt framgå vilka arbeten som har inräknats i budgetpriset och vilka arbeten som har tillkommit utöver dessa i slutändan – särskilt om beställaren är en konsument, eftersom budgetpriset då kommer att betraktas som en ungefärlig prisuppgift. En ungefärlig prisuppgift får, enligt konsumenttjänstlagen, endast överskridas med 15 %, vilket gör ett sådant budgetpris delvis bindande. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.17 - 2012