2013-07-10

Skillnaden mellan avbeställning och hävning

Vår beställare har avbeställt den resterande delen av entreprenaden. Vad är egentligen skillnaden mellan avbeställning och hävning?

Båda parter kan häva ett avtal. Avbeställa kan däremot endast beställaren göra. Beställaren har alltid rätt att avbeställa icke färdigställda delar av en entreprenad. En avbeställning grundar sig inte i att entreprenören misskött sitt uppdrag - det behöver inte finnas något särskilt skäl. För att kunna häva ett avtal krävs däremot ett legitimt skäl, till exempel att det har begåtts ett avtalsbrott. Hävning utan legitimt skäl kan resultera i höga kostnader i form av skadestånd, varför man alltid ska konsultera en jurist innan man häver ett avtal. Även rätten till ersättning i samband med en hävning eller en avbeställning ser olika ut. Mycket förenklat kan man säga att om beställaren häver med ett legitimt skäl riskerar entreprenören att bli ersättningsskyldig. Vid en avbeställning är det istället normalt entreprenören som kompenseras. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.32 - 2012