2019-02-07

Skillnaden mellan material och varor

I ett entreprenadavtal som vi har med en kommun ingår standardavtalet AB 04. Enligt AB 04 är garantitiden två år för material och varor. Men i entreprenadavtalet har vi särskilt avtalat om att garantitiden för varor istället ska vara fem år. Eftersom garantitiden för material då i vårt entreprenadavtal blir två år medan den för varor blir fem år undrar vi nu vilken skillnaden är mellan material och varor.

Begreppen material och vara används i AB 04 (och i ABT 06) men definition saknas tyvärr. Vår uppfattning är emellertid att begreppen material och vara kan definieras på följande sätt. Material är sådant som kan användas för tillverkning av byggnader, anläggningar eller installationer. Material är sådant som efter bearbetning av entreprenören infogas i en byggnad, anläggning eller installation. En vara däremot består av föremål som utan föregående bearbetning direkt kan infogas i byggnaden, anläggningen eller installationen. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.1–2019