2018-08-27

Slutbesiktning och slutbesked – vad skiljer

Vad är skillnaden mellan slutbesiktning enligt AB 04/ABT 06 och slutbesked?

Slutbesiktning enligt AB 04/ABT 06 och slutbesked är olika saker. Vid en slutbesiktning undersöks om en entreprenad uppfyller avtalsenliga fordringar, det vill säga om entreprenaden är i enlighet med vad beställaren och entreprenören avtalat. En slutbesiktning utförs av en besiktningsman. Vid en slutbesiktning ska främst avgöras om det föreligger några fel i entreprenaden (och i så fall vilka) och om entreprenaden ska godkännas eller inte. Ett slutbesked ges av byggnadsnämnden om och när ett byggnadsverk får tas i bruk efter att det genomförts byggåtgärder vad avser byggnadsverket. Ett slutbesked krävs när det erfordras ett startbesked och ett startbesked krävs i sin tur om det erfordras bygglov, marklov, rivningslov eller vissa former av anmälningar. Genom ett slutbesked godkänner byggnadsnämnden att en eller flera åtgärder, som kräver bygglov, marklov, rivningslov eller vissa former av anmälningar, anses slutförda. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.23-2018