2013-07-11

Strikt ansvar för skador på entreprenaden

Vi har utfört vissa arbeten i ett privathem som har varit bebott. Nu hävdar privatpersonen att det har uppstått en repa på ett befintligt fönster. Vår beställare (ett annat byggföretag) säger att vi har strikt ansvar och ska åtgärda fönstret oavsett vem som har orsakat repan. Stämmer det? Vi har avtalat om AB 04.

Svaret på frågan beror på var i lägenheten ni har utfört arbete, och när själva skadan inträffade och upptäcktes. Det strikta ansvaret gäller under entreprenadtiden för skador på ”entreprenaden”, d.v.s. i praktiken era kontraktsarbeten. Har ni haft i uppdrag att utföra arbete med fönstret och det skadas så ska ni åtgärda skadan oavsett vem som har orsakat den, förutsatt att skadan inte fanns där ursprungligen eller har orsakats av beställaren. Har ni inte utfört arbete med fönstret så ingår inte fönstret i er entreprenad. Då svarar ni för skadan om ni har orsakat den genom fel eller vårdslöshet i ert arbete. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.5 - 2013