2013-07-08

Tidplan - juridisk status

Vilken juridisk status har egentligen tidplanen?

 

Tidplaner kan ha olika juridisk status. Vanligast är så kallade produktionstidplaner och dessa är inget annat än planer för själva arbetets bedrivande. Avvikelser från sådana planer betraktas i normala fall endast som förändringar från ett planerat tillvägagångssätt. Tidplaner kan också finnas med angivna deltider som i vissa fall är kombinerade med förseningsviten, så kallade kontraktstidplaner. Varje avvikelse från en sådan plan kan vara att betrakta som kontraktsbrott som kan åtföljas av ett vite. Eftersom det ofta råder oklarheter om de faktiska konsekvenserna av avvikelser från tidplaner bör parterna redan från början klargör tidplanens juridiska status, i synnerhet om generalentreprenören har lagt ut viktiga delmoment på underentreprenör som är avgörande för att generalentreprenören skall kunna hålla sluttiden gentemot sin beställare. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.37 - 2009