2015-02-19

Totalentreprenör i en delad entreprenad

Kan man bli upphandlad som totalentreprenör utan att hålla i samordningen eller den övergripande projekteringen? Dvs. kan man handla upp en delad entreprenad som en totalentreprenad?

Ja, definitionen av totalentreprenad i AB 06 lyder ”Entreprenad eller del av entreprenad där entreprenören i förhållande till beställaren svarar för projektering och utförande.” En beställare kan alltså upphandla antingen utförandeansvaret (utförandeentreprenad) eller funktionsansvaret (totalentreprenad) av en entreprenör såväl vid upphandlingsformen generalentreprenad som vid upphandlingsformen delad entreprenad Man bör notera att respektive entreprenör bara kan ansvara för sin respektive del av entreprenaden. Detta upphandlingssätt ställer därför krav på beställaren som får bära ansvaret för att helheten fungerar. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.36 – 2014