2013-07-08

Trappa, hiss eller ingenting?

I beställarens förfrågningsunderlag avseende uppförande av ett trevåningshus saknas trappor och hiss. Måste jag enligt AB 04 ta med dessa arbeten i mitt anbud?

I en utförandeentreprenad bestäms åtagandets omfattning av kontraktshandlingarna. I dessa anger beställaren vad som skall utföras. Den kanske viktigaste konsekvensen är att arbete som inte redovisats i kontraktshandlingarna inte heller omfattas av entreprenörens åtagande. Detta gäller även arbeten som uppenbarligen är nödvändiga för åstadkommande av en normenlig och fungerande byggnad eller anläggning. Sålunda behöver man inte i kalkylskedet räkna med att bygga trappor och/eller hiss trots att det är nödvändigt för att i vart fall de övre våningsplanen skall kunna användas. Arbeten som inte nämns i förfrågningsunderlaget, men som visar sig nödvändigt hanteras istället inom ramen för ändringar och tilläggsarbeten. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.8 - 2009