2014-03-13

Trepartsavtal

Vi arbetar ofta åt försäkringsbolag för att åtgärda skador på deras försäkringstagares fastigheter. Nyligen har vi byggt upp en villa efter en brand. Vi har skrivit ett avtal mellan oss, försäkringsbolaget och försäkringstagaren på både ABT 06 och ABS 09. Nu kräver både försäkringsbolaget och försäkringstagaren vite, kan de göra det?

Ett avtal som ingås mellan fler än två parter kan vara komplicerade. I ert specifika fall står i avtalet att beställaren har rätt till vite vid försening hänförlig till er. Fråga blir att reda ut vem som är beställare i denna trepartssituation. Gränsdragningen och relationen mellan er, försäkringsbolaget och försäkringstagaren blir mer invecklad genom ett avtal än om ni tecknar två separata avtal. För framtiden rekommenderar vi er att kontakta oss innan ni undertecknar ett avtal med fler än två parter. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.26 - 2013