2016-02-04

Underentrepenader när beställaren är konsument

Jag ska bygga om ett badrum åt en konsument och då kommer jag bland annat att behöva anlita en elektriker som underentreprenör. Är det något särskilt jag då behöver tänka på?

När din beställare är en konsument är konsumenttjänstlagen tillämplig på entreprenaden (med Hantverkarformuläret som eventuellt komplement). Dina underentreprenörer har dock inte något avtal med konsumenten utan i stället är du beställare i underentreprenaderna och då bör du använda dig av AB 04 eller ABT 06 som standardavtal. Då är det extra viktigt att klargöra både för beställaren och för dina underentreprenörer att eventuella ÄTA-arbeten inte kan beställas direkt av underentreprenören utan att all kommunikation måste gå genom dig. Annars finns det en risk att du exempelvis får ett ansvar för mindre lämpliga tekniska lösningar som du som entreprenör åt en konsument annars borde ha avrått denne från, med hänvisning till ”avrådandeskyldigheten” i konsumenttjänstlagen. Publicerad i tidningen byggindustrin nr 02-2016