2016-04-28

Underentreprenörer kan få vänta med betalningen

Vi är entreprenörer i ett bostadsprojekt och vi har en underentreprenör (UE) som har gjutit bottenplattor till husen. Vi har avtalat om att AB-U 07 ska gälla. Arbetet är klart och UE vill nu få sitt arbete besiktigat och slutfakturera. Har han rätt till det?

När det gäller besiktning så kan UE begära en s.k. slutavsyn av sitt arbete för synliga skador. Vad gäller slutbesiktning så genomförs den först i och med att hela entreprenaden är färdigställd, och då börjar även garantitiden att löpa. Enligt huvudregeln kan en UE inte slutfakturera förrän beställarens entreprenad blivit godkänd. Undantaget är om beställarens entreprenad inte blir godkänd men UE:s arbete är i stort felfritt. Om det finns en betalningsplan som säger att er UE har rätt till betalning redan när den egna entreprenaden är klar så har de självklart rätt att slutfakturera då. har skett. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr. 14-2016