2015-11-12

UPPFYLLER SMS SKRIFTLIGHETSKRAVET I AB 04?

Ibland får vi tillvalsbeställningar från vår beställare via SMS. Är det tillräckligt för att uppfylla skriftlighetskravet i AB 04?

Av AB 04 framgår att föreskrivna ÄTA-arbeten (tillvalsbeställningar) ska beställas skriftligen innan de påbörjas (se kap 2 §§ 6 och 3). Vidare definieras begreppet skriftligen i begreppsbestämningarna i AB 04 enligt följande: ” Skriftligen: information som kan läsas och lagras. Exempel på överföringssätt av sådan information är post, fax och e-post.” Såsom framgår av definitionen är en förutsättning att informationen kan ”läsas och lagras” vilket även kan uppfyllas genom ett ”SMS”. Vi har tidigare inte rekommenderat att beställningar görs via SMS eftersom denna form är svårare att skriva ut (jfr e-post) och endast lagras i mobiltelefonen, surfplattan eller dylikt. Men i takt med att den tekniska utvecklingen går framåt och det numera är möjligt att även skriva ut SMS i pappersform så kan även detta alternativ accepteras. Exempelvis skulle en skriftlig beställning som skrivs av beställaren på en whiteboard och som därefter fotograferas och översändes av beställaren via sms/mms kunna uppfylla skriftlighetskravet i AB 04. Oavsett vilken typ av teknik som används är det viktigt att detsamma kan fungera rent praktiskt som bevismedel vid en eventuell tvist. Något som i sin tur förutsätter möjlighet till dokumentation som styrker och utvisar avsändare, mottagare, tidpunkt för den aktuella beställningen samt omfattningen av ÄTA-arbetet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.34 – 2015