2013-07-11

Upphandling i strid med ramavtal

Vi har ett ramavtal med kommunen där vi blev högst i rangordningen. Vi har nu fått reda på att kommunen vänt sig till entreprenörer med lägre rangordning utan att vi först blivit tillfrågade. Får kommunen göra så och har vi rätt till någon ersättning?

Om det är fråga om tjänster som omfattas av ert ramavtal så borde kommunen i första hand ha vänt sig till er för avrop. Det är först sedan ni tackat nej som kommunen kan vända sig till en annan entreprenör. Kommunen kan även ha rätt att frångå rangordningen och vända sig till någon annan för avrop om det finns stöd för det i ramavtalet. I en nyligen fastställd dom från Svea hovrätt (nr T 3850-11) fann hovrätten att en kommun i strid med ramavtalet gett uppdrag till andra än den som var högst i rangordning enligt ramavtalet. Kommunen fick också betala skadestånd motsvarande den intäkt som leverantören förlorat. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.7 - 2013