2013-07-09

Uttorkningstider

Vem av parterna i en utförandeentreprenad ansvarar för att ta hänsyn till uttorkningstider?

Enligt huvudregeln ska entreprenören planera kontraktsarbetenas utförande så att de kan färdigställas inom kontraktstiden. Planeringen ska sedan redovisas för beställaren i en tidplan. Beställaren är dock skyldig att tillhandahålla underlag för entreprenörens planering. Av detta följer att beställaren ansvarar för det fall något glömts i handlingarna som påverkar tiden för utförandet medan entreprenören ansvarar för att åstadkomma angivet resultat. Svaret är alltså att om ett material som finns beskrivet i handlingarna kräver en viss uttorkningstid så ska entreprenören ha räknat med den i sin tidplan. Däremot har entreprenören rätt till tidsförlängning om beställaren i efterhand kommer med kompletteringar eller specifika önskemål, om till exempel en viss betongsort, som påverkar tiden för entreprenadens utförande. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.11 - 2012