2017-05-17

Vad är samordnad generalentreprenad?

Jag har förstått att det finns olika upphandlingsformer för entreprenader; delad entreprenad och generalentreprenad. När jag pratade med en bekant nu i veckan fick jag även höra att det finns något som kallas samordnad generalentreprenad. Vad är egentligen det?

Delad entreprenad och generalentreprenad är de vanligaste upphandlingsformerna. Men det finns mycket riktigt en tredje upphandlingsform, samordnad generalentreprenad. Upphandlingsformen är en kombination av de två andra. Beställaren tecknar först avtal med flera entreprenörer, som vid en vanlig delad entreprenad. Därefter överlåter beställaren sina avtal med de övriga entreprenörerna till en entreprenör som därigenom blir generalentreprenör. Det är inte så vanligt med samordnade generalentreprenader. Till skillnad från vanliga generalentreprenader får inte generalentreprenören själv välja vilka underentreprenörer som ska arbeta i projektet, vilket kan innebära en risk. Den risken kan det vara bra att ta höjd för vid anbudslämnandet. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.11– 2017