2015-02-19

Vad gäller vid försenad slutbesiktning?

Vi har för en tid sedan färdigställt en mindre byggentreprenad åt ett fastighetsbolag. Vi anmälde färdigställandet i god tid innan sluttiden. Nu har det gått 2 månader och beställaren har fortfarande inte kallat till slutbesiktning. Vi har avtalat om AB 04. Kan vi slutfakturera beställaren och vad händer egentligen med garantitiden och den säkerhet som vi ställt till vår beställare?

Om beställaren inte verkställer slutbesiktning inom föreskriven tid anses entreprenaden enligt AB 04 kap 7 § 12 stycke 7 godkänd och avlämnad från den dag då besiktning rätteligen skulle ha verkställts. Eftersom slutbesiktning ska ske vid kontraktstidens utgång och ni anmält entreprenaden färdig i god tid så skulle slutbesiktning ha skett i nära anslutning till sluttiden. Nu har det dröjt två månader och det är alldeles för lång tid. Du kan därför slutfakturera din entreprenad och räkna med att garantitiden löper från dagen för sluttiden. Vidare ska din lämnade säkerhet skrivas ned från 10 % till 5 % av kontraktssumman för de följande två åren. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.2 – 2015