2014-09-29

Vad göra vid tvist om tillträde till lägenhet

HAR ENTREPRENÖREN RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR MERKOSTNADER NÄR EN LOKALHYRESGÄST VÄGRAR ENTREPRENÖREN TILLTRÄDE?

Bostadsrättshavare och hyresgäster får inte vägra bostadsrättsföreningen och hyresvärden tillträde till sin lägenhet när arbeten behöver utföras. Villkoren för sådant tillträde anges i bostadsrättslagen respektive hyreslagen. Dessa regler behöver dock inte entreprenören följa, det är ytterst beställarens ansvar att se till att entreprenören får erforderligt tillträde till entreprenadområdet. Detta gäller även om entreprenören skulle ha åtagit sig att administrera kontakterna med lägenhetsinnehavarna. Om entreprenören hindras att färdigställa entreprenaden till följd av att en lokalhyresgäst vägrar entreprenören tillträde, utgör detta ett sådant förhållande (”hinder”) på beställarens sida som enligt AB 04/ABT 06 ger entreprenören rätt till tidsförlängning samt ersättning för därigenom uppkomna kostnader. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.27 - 2014