2018-06-01

Vad ingår i kontraktssumman?

Vi är inte överens med vår beställare om mervärdesskatt ingår i avtalat fast pris. Enligt kontraktet ska beställaren betala 450 000 kr för arbetet. Vi menar att det är exklusive mervärdesskatt. Vem har rätt? Vi har avtalat om AB 04. 

I begreppsbestämningarna i standardavtalen AB 04 och ABT 06 avses med kontraktssumma ”i kontraktshandlingarna angiven ersättning för kontraktsarbetena, exklusive mervärdesskatt”. Det går emellertid inte att med den begränsade informationen om er överenskommelse ge er ett entydigt svar. Hur entreprenadavtalet är formulerat kan nämligen få avgörande betydelse för hur frågan ska besvaras. Om det inte står något särskilt i entreprenadavtalet om priset kan ni emellertid utgå från att det är angett utan mervärdesskatt. Ni bör redan i detta läge uppmana beställaren att betala den del som är otvistig. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.19-2018