2015-10-29

Vad innebär egentligen samtliga innerväggar?

Vid en ombyggnad av en lägenhet som är belägen mellan två andra lägenheter vill beställaren att ”samtliga innerväggar” ska förses med ett inre lager av förstärkningsskivor av plywood. Är en lägenhetsavskiljande vägg en innervägg?

Enligt Terminologicentrum, f d Tekniska nomenklaturcentralen, (TNC 95) är en innervägg: ”vägg som avdelar en byggnad i olika utrymmen. Jfr yttervägg. En innervägg kan vara bärande eller icke bärande. Termen mellanvägg bör helst inte användas.” Vidare definieras yttervägg som: ”vägg som avgränsar byggnad till skydd mot yttre klimat.” Begreppet ”lägenhetsavskiljande vägg” är en innervägg som avskiljer lägenheter i en byggnad och används vid fastställande av myndighetskrav för ljudisolering och brandsäkerhet. Kraven för lägenhetsavskiljande väggar är också olika beroende på antalet våningar och brandsäkerhetskraven för det aktuella huset. Svaret är alltså att en lägenhetsavskiljande vägg är att betrakta som en innervägg men att dessa innerväggar kan ha helt andra krav utifrån ljudisolering och brandsäkerhet. Lägenheten har utifrån detta resonemang alltså endast två ytterväggar. Ovanstående visar att det ofta är viktigt vilken innebörd en term i ett entreprenadavtal har, t ex eftersom denna innebörd kan ha betydelse för omfattningen av kontraktsarbetena. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.32 – 2015