2018-11-07

Vad innebär synnerlig brådska vid offentlig upphandling?

 

En upphandlande myndighet har använt sig av ett upphandlingsförfarande utan förgående annonseringen för att de påstår att det är synnerlig brådska? Vad innebär det?

När en upphandlande myndighet snabbt behöver tillgodose ett behov kan en upphandling genomföras med tillämpning av bestämmelserna om förhandlat förfarande utan föregående annonsering. Detta upphandlingsförfarande utgör ett undantag från huvudregeln att offentliga kontrakt ska konkurrensutsättas genom annonsering och tillämpas när vissa förutsättningar är uppfyllda. För att få tillämpa förfarandet med hänvisning till synnerlig brådska krävs att den händelse som skapat behovet att upphandla inte har varit möjlig att förutse av den upphandlande myndigheten. Brådskan får exempelvis inte ha uppstått på grund av dålig planering eller framförhållning från myndighetens sida. Vidare ska upphandlingen avse ett behov som måste tillgodoses så snabbt som möjligt och som gör att de allmänna tidsfristerna inte går att hålla. Slutligen måste det vara absolut nödvändigt att tilldela det aktuella kontraktet. Ett omedelbart behov av mat och boende skulle kunna utgöra en sådan situation då det bedöms som absolut nödvändigt att ett kontrakt tilldelas genom detta upphandlingsförfarande. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.32–2018