2015-10-15

Vad kan det bli för följder av slarvig projektering?

Vi är totalentreprenör och har fått betala extra ersättning till en underentreprenör pga. att vår konsult projekterat slarvigt. Vi har avtalat om ABK 09 med konsulten. Finns det någon möjlighet att få ersättning från konsulten för våra extrakostnader?

Om konsultens projektering inte varit fackmässig kan han bli skadeståndsskyldig enligt ABK 09 kap 5 § 1. Ansvaret är begränsat till 120 basbelopp om inte annat avtalats. Konsulten har försäkringsplikt och ska därför ha en konsultansvarsförsäkring som täcker det avtalade ansvaret. Ni måste omgående skriftligen framföra ett krav på skadestånd där ni tydligt anger att ni kräver skadestånd för den slarviga projekteringen och samtidigt uppmana konsulten att anmäla skadan till sitt försäkringsbolag. Fristen för reklamation är normalt tre månader efter det att ni som beställare fått skälig anledning att anta att konsulten är ansvarig för skadan, dock senast nio månader efter att ni fått kännedom om skadan. Kan ni inte idag ange exakt vilket belopp det gäller kan ni be att få återkomma med detta när skadan slutligt är känd. Eftersom ni kommer få argumentera med konsultens försäkringsbolag så får ni vara beredda på att lägga ned en del tid och pengar om ni ska få någon ersättning. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.30- 2015