2018-03-12

Vår konsult i i konkurs – vem får betala för skadan?

Vi har krav på ersättning för en skada på entreprenaden som vår konsult är ansvarig för. Vi påtalade skadan för konsulten för länge sedan och när vi nu skulle påminna bolaget om vårt krav visar det sig att bolaget har gått i konkurs. Kan vi få igen våra kostnader ur konsultens ansvarsförsäkring? Hur ska vi agera?

Det följer av försäkringsavtalslagen att den skadelidande (ert bolag) vid den försäkrades (konsultens) konkurs har rätt att framställa sitt krav direkt till det försäkringsbolag där den försäkrade haft sin ansvarsförsäkring. Ni kan således få era kostnader ersatta under förutsättning att övriga villkor i försäkringsavtalet är uppfyllda. Vanligtvis, för att inte säga alltid, förekommer i sådana avtal frister inom vilka ett krav måste framställas. Om fristen försitts preskriberas rätten att utfå någon ersättning ur försäkringen. Ni bör därför omedelbart ta reda på om konsulten anmält ersättningskravet till försäkringsbolaget, alternativt själva framställa kravet till försäkringsbolaget (så kallat direktkrav). För att framöver säkerställa att ni inte förlorar er rätt på grund av formaliteter bör ni ha för vana att, i samband med att ett skadeståndskrav framställs, uppmuntra er motpart att anmäla ersättningsanspråket till försäkringsbolaget samt begära in underlag som visar att så skett. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.08-2018