2014-03-13

Var tog fastprisreservationen vägen?

Förr fanns det en reservation som tog sikte på kostnadsändringar som berodde på onormala prisförändringar avseende material och som ingick i projektet.  Finns reservationen kvar och var kan jag i så fall finna den?

Den gamla fastprisreservationen (Reservation 2/71) är borttagen som reservation men är istället inarbetad i texten till AB 04/ABT 06 se kap 6 § 3. Att den gamla texten inte finns kvar som en reservation beror på att reservationer inte är tillåtna vid offentlig upphandling (LOU). Texten är i det närmaste identiska med undantag för att AB/ABT-texten anger att kostnadsändringen väsentligt ska ha påverkat ” ... hela kostnaden för entreprenaden” . I den gamla reservationen stod istället ”… hela kostnaden för det med avtalet avsedda objektet”. En skillnad som i praktiken torde sakna reell betydelse eftersom bestämmelsen sällan har kommit till tillämpning. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.25 - 2013